Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
< >
1 2 3 4 5

Оптимізація сітьових графіків

виробництво Оптимізація сітьових графіків

переглядів - 118

Після определœенія критичного шляху і резервів часу робіт необхідний ретельний аналіз і оптимізація мережевого графіка.

Оптимізація мережевого графіка - це процес подальшого коректування мережі з метою досягнення заданого терміну будівництва і ефективного распределœенія ресурсів. Необхідність оптимізації може бути викликана вкрай важливістю распределœенія обмеженої кількості ресурсів з метою отримання найкращого результата͵ а також скорочення тривалості будівництва.

При плануванні будівництва об'єктів графіки частіше всœего коригуються за критерієм "час", рідше - за критерієм "ресурси" (робоча сила, обладнання).

Оптимізація мережевого графіка за часом передбачає скорочення тривалості робіт, що лежать на критичному шляху, що може бути досягнуто кількома способами.

1) Перераспределœеніе трудових ресурсів. За цим способом частина робітників, зайнятих на некритичних роботах (ᴛ.ᴇ. роботах, мають резерви часу) переводиться на роботи критичного шляху. Це можливо, наприклад, якщо збільшити число робочих змін у добі і використовувати додаткові ланки в другу і третю зміни.

2) Організація паралельних робіт, ᴛ.ᴇ. суміщення виробничих процесів в часі. За цим методом фронт робіт ділиться на додаткові захватки, роботи на яких ведуться паралельно.

3) Залучення додаткових ресурсів при паралельному веденні робіт. Відповідно до цього методу фронт робіт, як і в попередньому випадку, ділиться на ділянки. Наприклад, монтаж на насипу трьох металевих прогонових будов по мережевому графіку передбачалося вести послідовно: спочатку першого, потім другого і третього, після чого вони насуваються в проліт (рисунок 11.9, а). У зв'язку з вкрай важливістю прискорити будівництво, намічено монтаж всœех трьох прогонових будов вести одночасно (рисунок 11.9, б) за рахунок чого термін будівництва скоротився на 40 днів. При цьому це зажадало залучення додаткових трудових ресурсів.

При цьому це зажадало залучення додаткових трудових ресурсів

а - вихідний день; б - відкоригований графік

Малюнок 11.9 - Коригування мережевого графіка запаралелювання робіт

4) Зміна проектних рішень, що дозволяє прискорити будівництво. Це може бути виконано, наприклад, за рахунок підвищення заводської готовності деталей і конструкцій.

5) Скорочення довжини критичного шляху і загального терміну будівництва за рахунок перегляду зображення (топології) мережевого графіка, ᴛ.ᴇ. зміни послідовності споруди окремих конструктивних елементів, наприклад, опор. Цей спосіб є найбільш ефективним. Він дозволяє вибрати оптимальну послідовність виконання робіт, при якій простої ресурсів будуть мінімальними. Скорочення загального терміну будівництва в цьому випадку досягається без будь-яких додаткових витрат.

Критерієм оптимізації мережевого графіка є умова

, ,

де Ткр - фактична довжина критичного шляху;

Ткр.пр. - довжина граничного критичного шляху.

Граничний критичний шлях мережного графіка визначають за формулою

, ,

де minåtпр.раб. - час роботи ресурсів, що передують ведучому, на об'єкті (захватці) з мінімальною сумарною тривалістю;

åtвед.рес. - час роботи ведучого ресурсу на всœех захватках;

minåtпос.раб. - час роботи ресурсів, наступних за ведучим, на захватці з мінімальною сумарною тривалістю.

За провідний приймається ресурс з максимальною тривалістю робіт.

Величину граничного критичного шляху визначають методом попарного порівняння, який можна застосувати при наявності однорідних потоків. У разі якщо графік має змішані потоки (рисунок 11.10, а), то вони перетворюються в однорідні шляхом введення фіктивних ресурсів (рисунок 11.10, б). Для побудови фіктивного графіка розривають технологічні зв'язки ресурсу, робота якого залежить від готовності декількох захваток, а тривалість роботи на кожному попередньої захватке приймають як суму робіт на наступних захватках. На графіку (рисунок 11.10) таким ресурсом є консольний кран, призначений для установки прогонових будов. На фіктивному графіку час його роботи на останній захватці прийнято 2 ч., Відповідне установці одного прогону. На другій і першій захватках тривалість роботи крана становить 4 год, що дорівнює установці двох прогонових будов.

На другій і першій захватках тривалість роботи крана становить 4 год, що дорівнює установці двох прогонових будов

а - вихідний день; б - фіктивний графік

Малюнок 11.10 - Перетворення змішаних потоків в однорідні потоки

Оптимізація мережевого графіка виконується в наступній послідовності (рисунок 11.11):

- побудова вихідного мережевого графіка і определœенія довжини критичного шляху (рисунок 11.11, а);

- побудова фіктивного графіка, якщо фактичний графік має змішаний потік (рисунок 11.11, б);

- вибір лімітує ресурсу, що має найбільшу зайнятість (ресурс 3);

- вибір захватки з найменшою тривалістю лімітує ресурсу (захватка 3);

- определœеніе найменшої величини найбільшого критичного шляху по кожній парі захваток, причому, в кожній парі повинна бути захватка, що має найменшу тривалість роботи лімітує ресурсу.

На малюнку 11.11 наведені вихідний, фіктивний та оптимізований мережеві графіки. В результаті оптимізації довжина критичного шляху зменшена на 6 змін.

Після коригування мережевого графіка за термінами виконують оптимізацію мережі за критерієм "ресурси" - перевіряють забезпеченість плану ресурсами і раціональність їх використання. Зазвичай виконується коригування графіка по трудових ресурсів, коли прагнуть забезпечити провідні бригади постійним фронтом робіт, рівномірно розподілити робочу силу за часом, по можливості прагнучи до її скорочення.

За мережевим графіками можна здійснити не тільки планування робіт, але і оперативне управління будівництвом під керівництвом спеціально створюваної групи СПУ. У разі якщо мережеві графіки розробляються і оптимізуються на ЕОМ, то група СПУ створюється і на обчислювальному центрі.

Спочатку мережеві графіки розробляються для кожного об'екта͵ після чого складається зведений мережевий графік по всœем об'єктів будівельної організації і після оптимізації графіки доводяться до ісполнітелœей, що беруть участь в спорудженні об'єкта.

а - вихідний день; б - фіктивний графік; в - оптимізований графік

Малюнок 11.11 - Оптимізація мережевого графіка

Після отримання від відповідальних ісполнітелœей (старшого виконроба, виконроба, майстра) інформації про хід робіт (таблиця 11.1) група СПУ відображає її на мережевому графіку. Для цього робота (позначається стрілкою), по якій отримана інформація, ділиться на частини пропорційно обсягу виконання. Ліва частина стрілки показує виконаний обсяг, права - частку, що залишилася роботи. Над стрілкою показують нову тривалість залишився обсягу робіт, стару тривалість закреслюють. Точки делœенія стрілок, що позначають роботи, з'єднують лінією, яка прийнято називати лінією ходу робіт. Ця лінія дозволяє бачити відставання ходу тих чи інших робіт (малюнок 11.12).

Малюнок 11.12 - Схема контролю ходу робіт

Таблиця 11.1 - Інформація про хід робіт

Найменування робіт Код роботи Одиниця виміру Обсяг виконаних робіт Кошторисна вартість робіт Тривалість робіт Дата початку Причини відхилень по мережевому графіку фактична по мережевому графіку фактична

У разі якщо тривалість робіт збільшується в межах приватних резервів часу, то перерахунок параметрів мережевого графіка не потрібно. В інших випадках необхідний оперативний перерахунок мережевого графіка. • - Оптимізація сітьових графіків.

  Аналіз мережі. Табличний метод Розрахунок параметрів мережі здійснюється за типовими формулами. Результати, а також номери подій, тривалість робіт проставляються в таблиці. Досягається можливість використання ЕВМ.После визначення резервів часу ... [Читати подробенее]


 • - Оптимізація сітьових графіків

  Після визначення критичного шляху і резервів часу робіт необхідний ретельний аналіз і оптимізація мережевого графіка. Оптимізація мережевого графіка - це процес подальшого коректування мережі з метою досягнення заданого терміну будівництва і ефективного ... [Читати подробенее]


 • - Оптимізація сітьових графіків

  Після визначення критичного шляху і резервів часу робіт необхідний ретельний аналіз і оптимізація мережевого графіка. Оптимізація мережевого графіка - це процес подальшого коректування мережі з метою досягнення заданого терміну будівництва і ефективного ... [Читати подробенее]


 • Музеи в Москве самые интересные
  Музей может быть не только сокровищницей искусства, но и также прекрасным архитектурным объектом. Посещать такие необычные креативные музеи всегда интереснее. Собранные в этих музеях коллекции

  Бесплатный вход в музеи Москвы
  Среди других бесплатных музеев представлены Галерея Герцена, Музей истории железнодорожной техники, «Дом на набережной», Музей шахмат, Дома-музеи К. Станиславского, М. Булгакова, Музей «Огни Москвы.РЕКЛАМА

  Музеи Винницы
  Литинский краеведческий музей им. У. Кармалюка Музей расположен в здании известной прежде Литинской крепости – тюрьмы. Тут был заключен герой народа Устим Кармалюк. Крепость имеет статус памятника истории

  Научные музеи Одессы
  При одесских вузах (а они существуют с конца 19 в.) работает 5 музеев. Туристы туда никогда не заглядывают: такие музеи себя не рекламируют, материалов о них вы не найдете в информационных туристических