Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
< >
1 2 3 4 5

Управління грошовими потоками підприємства, їх планування і оптимізація

сторінка 1

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні завдання фінансового менеджменту, і підпорядковане його головної мети [5, с. 140].

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є.

1. Принцип інформативної вірогідності. Як і кожна керуюча система, управління грошовими потоками підприємства має бути забезпечено необхідною інформаційною базою. Відмінності методів ведення бухгалтерського обліку в нашій країні від прийнятих в міжнародній практиці ще більше ускладнюють завдання формування достовірної інформаційної бази управління грошовими потоками підприємства [25, с. 10]. У цих умовах забезпечення принципу інформативною достовірності пов'язане із здійсненням складних обчислень, які вимагають уніфікації методичних підходів.

2. Принцип забезпечення збалансованості. Управління грошовими потоками підприємства має справу з багатьма їх видами і різновидами, розглянутими в процесі їх класифікації. Їх підпорядкованість єдиним цілям і задачам управління вимагає забезпечення збалансованості грошових потоків підприємства за видами, обсягами, тимчасових інтервалах і іншим істотним характеристикам. Реалізація цього принципу пов'язана з оптимізацією грошових потоків підприємства в процесі управління ними.

3. Принцип забезпечення ефективності. Грошові потоки підприємства характеризуються істотною нерівномірністю надходження і витрачання грошових виплат

них коштів в розрізі окремих тимчасових інтервалів, що призводить до формування значних обсягів тимчасово вільних грошових активів підприємства них коштів в розрізі окремих тимчасових інтервалів, що призводить до формування значних обсягів тимчасово вільних грошових активів підприємства. По суті ці тимчасово вільні залишки коштів носять характер непродуктивних активів (до моменту їх використання в господарському процесі), які втрачають свою вартість у часі, від інфляції та з інших причин. Реалізація принципу ефективності в процесі управління грошовими потоками полягає в забезпеченні ефективного їх використання шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

4. Принцип забезпечення ліквідності. Висока нерівномірність окремих видів грошових потоків породжує тимчасовий дефіцит грошових коштів підприємства, який негативно позначається на рівні його платоспроможності. Тому в процесі управління грошовими потоками необхідно забезпечувати достатній рівень їх ліквідності протягом досліджуваного періоду. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків в розрізі кожного тимчасового інтервалу розглянутого періоду [8, с. 633].

З урахуванням розглянутих принципів організується конкретний процес управління грошовими потоками підприємства.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів і їх синхронізації в часі [17, с. 210].

У процесі управління грошовими потоками вирішуються такі найважливіші завдання:

· Збалансованість обсягів грошових потоків;

· Синхронізація грошових потоків у часі;

· Максимізація позитивного грошового потоку, що передбачає зростання обсягу припливу або швидкості надходження грошових коштів;

· Мінімізація негативного грошового потоку, що проявляється в зменшенні обсягу відтоку або уповільнення швидкості вибуття грошових коштів;

· Максимізація чистого грошового потоку з подальшою оптимізацією (мінімізацією) середнього залишку грошових коштів за певний період часу;

· Здійснення кругообігу грошових активів, їх безперебійне та оперативне перетікання з однієї форми в іншу;

· Підвищення віддачі від вкладених коштів у вигляді капіталізації прибутку і зниження фінансових ризиків [9, с. 180].

Процес управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює наступні основні етапи.

1. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту підприємства.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Пізнавально о економіці:

Поняття і зміст аналізу фінансової стійкості організації
В умовах ринкової економіки будь-яка організація повинна приділяти питанню фінансів особливу увагу. Щоб управляти фінансами ефективно, організації необхідно систематично проводити фінансовий аналіз. Мета фінансового аналізу - комплексне вивчення фінансового стану організації і впливають факт ...

Оплата праці керівників, фахівців і службовців
Заробітна плата за своєю структурою неоднорідна. Відображення в ній зв'язку, з одного боку, між працівником і державою і, з іншого боку, між працівником і підприємством обумовлює виділення двох частин в структурі заробітної плати. Одна частина, яку прийнято називати тарифної частиною, устан ...

Інформаційна база аналізу кредиторської заборгованості
Інформація для аналізу фактичної величини кредиторської заборгованості міститься в бухгалтерському балансі, в додатку до нього, в пояснювальній записці і регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Для узагальнення і систематизації даних синтетичних і аналітичних рахунків використовуються оборотні ...

Музеи в Москве самые интересные
Музей может быть не только сокровищницей искусства, но и также прекрасным архитектурным объектом. Посещать такие необычные креативные музеи всегда интереснее. Собранные в этих музеях коллекции

Бесплатный вход в музеи Москвы
Среди других бесплатных музеев представлены Галерея Герцена, Музей истории железнодорожной техники, «Дом на набережной», Музей шахмат, Дома-музеи К. Станиславского, М. Булгакова, Музей «Огни Москвы.РЕКЛАМА

Музеи Винницы
Литинский краеведческий музей им. У. Кармалюка Музей расположен в здании известной прежде Литинской крепости – тюрьмы. Тут был заключен герой народа Устим Кармалюк. Крепость имеет статус памятника истории

Научные музеи Одессы
При одесских вузах (а они существуют с конца 19 в.) работает 5 музеев. Туристы туда никогда не заглядывают: такие музеи себя не рекламируют, материалов о них вы не найдете в информационных туристических