Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
< >
1 2 3 4 5

Главная Новости

Производитель рамок для номерного знака

Опубликовано: 21.12.2020

ГОСТ, который регулирует применение номеров, может пережить очередную модернизацию: пакет поправок в него уже готовится. Введение поправок может осложнить жизнь владельцам рекреационной техники и машин американского и японского происхождения, и даже самим изготовителям номеров, смотрите на сайте https://plastlit.ru/about/.

Новым ГОСТом подразумевается появление еще одного типоразмера номерных знаков: снегоходы и квадроциклы, которые регистрируются в Гостехнадзоре, можно будет снабдить не аналогом мотоциклетного квадратного номера, а широкой однострочной табличкой. Для мотоциклов же сохраняются два варианта размеров — большой (245х185 мм), от которого планировалось отказаться, и маленький (190х145 мм).

Обещанные ранее автомобильные номера нестандартной конфигурации для установки на машины с квадратным креплением сзади (например, японские с правым рулем) согласно новому ГОСТу ГИБДД выдавать не будет. По данным издания " Коммерсант" , их производство полностью передадут частникам — компаниям, выпускающим номера по непосредственному заказу автовладельцев.

Комбинации современных номерных автомобильных знаков, выстраиваются по принципу 3 цифры и 3 буквы. Исключением являются маршрутные такси, военный транспорт, дипломатические авто, для них действуют свои правила и свои обозначения.

Цифровые показатели – это номер транспортного средства, а буквы обозначают его серию, смотрите на сайте https://plastlit.ru/about/.

Требованиями и условиями ГОСТа обозначено, что на автомобильных номерах могут быть использованы 12 букв из алфавита кириллицы  — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х, так как только они имеют аналогичные буквы в латинице.

Иные буквенные обозначения не допустимы. Это специальное и очень важное ограничение, которое было принято и регулируется Венской Конвенцией о дорожном движении, принятой в 1968 году.

Согласно основным положениям конвенции, все средства передвижения могут иметь номера, которые состоят из арабских и латинских букв, а также арабских цифр.

Допускается использование специальных национальных надписей, которые обязательно должны быть продублированы латинским алфавитом.

Буквы в автомобильных номерах должны быть читаемы не только на территории России, но также иных стран. Это ответ на вопрос, почему на гос номерах нет некоторых букв.

Кроме цифровых и буквенных обозначений на номерном знаке в специальном обособленном четырехугольнике в нижней его части расположен флаг России и надпись RUS, в верхней части находится кодовое обозначение региона России, в котором была проведена регистрация авто.

uk

ГОСТ, який регулює застосування номерів, може пережити чергову модернізацію: пакет поправок в нього вже готується. Введення поправок може ускладнити життя власникам рекреаційної техніки і машин американського і японського походження, і навіть самим виробникам номерів, дивіться на сайті https://plastlit.ru/about/.

производитель рамок для номерного знака

Новим ГОСТом мається на увазі появу ще одного типорозміру номерних знаків: снігоходи та квадроцикли, які реєструються в Держтехнагляді, можна буде забезпечити НЕ аналогом мотоциклетного квадратного номера, а широкої однорядковою табличкою. Для мотоциклів же зберігаються два варіанти розмірів - великий (245х185 мм), від якого планувалося відмовитися, і маленький (190х145 мм).

Обіцяні раніше автомобільні номери нестандартної конфігурації для установки на машини з квадратним кріпленням ззаду (наприклад, японські з правим кермом) згідно з новим ГОСТу ГИБДД видавати не буде. За даними видання "Комерсант", їх виробництво повністю передадуть приватникам - компаніям, що випускають номера на безпосереднє замовлення автовласників.

Комбінації сучасних номерних автомобільних знаків, шикуються за принципом 3 цифри і 3 літери. Винятком є ​​маршрутні таксі, військовий транспорт, дипломатичні авто, для них діють свої правила і свої позначення.

производитель рамок для номерного знака

Цифрові показники - це номер транспортного засобу, а букви позначають його серію, дивіться на сайті https://plastlit.ru/about/.

Вимогами та умовами ГОСТу позначено, що на автомобільних номерах можуть бути використані 12 букв з алфавіту кирилиці - А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У і Х, так як тільки вони мають аналогічні букви в латиниці.

Інші буквені позначення не припустимі. Це спеціальне і дуже важливе обмеження, яке було прийнято і регулюється Віденською Конвенцією про дорожній рух, прийнятої в 1968 році.

Згідно з основними положеннями конвенції, всі засоби пересування можуть мати номери, які складаються з арабських і латинських букв, а також арабських цифр.

Допускається використання спеціальних національних написів, які обов'язково повинні бути продубльовані латинським алфавітом.

Букви в автомобільних номерах повинні бути читані не тільки на території Росії, але також інших країн. Це відповідь на питання, чому на держ номерах немає деяких букв.

Крім цифрових і буквених позначень на номерному знаку в спеціальному відокремленому чотирикутнику в нижній його частині розташований прапор Росії і напис RUS, у верхній частині знаходиться кодове позначення регіону Росії, в якому була проведена реєстрація авто.

видео производитель рамок для номерного знака | видеo прoизвoдитель рaмoк для нoмернoгo знaкa
Музеи в Москве самые интересные
Музей может быть не только сокровищницей искусства, но и также прекрасным архитектурным объектом. Посещать такие необычные креативные музеи всегда интереснее. Собранные в этих музеях коллекции

Бесплатный вход в музеи Москвы
Среди других бесплатных музеев представлены Галерея Герцена, Музей истории железнодорожной техники, «Дом на набережной», Музей шахмат, Дома-музеи К. Станиславского, М. Булгакова, Музей «Огни Москвы.РЕКЛАМА

Музеи парки и усадьбы Москвы
В ходе Олимпиады участники (школьники и команды школьников) с сопровождающими взрослыми посещают музеи, парки и усадьбы Москвы. Каждый культурный объект, присоединившийся к Олимпиаде, готовит для участников

Музеи Москвы в которых нужно
Музеи изобразительных искусств, современные музеи, краеведческие, музеи-заповедники, художественные — каких только музеев нет в нашей столице. Но в какой музей сходить в Москве? Какие музеи посетить в

Музеи Винницы
Литинский краеведческий музей им. У. Кармалюка Музей расположен в здании известной прежде Литинской крепости – тюрьмы. Тут был заключен герой народа Устим Кармалюк. Крепость имеет статус памятника истории

Научные музеи Одессы
При одесских вузах (а они существуют с конца 19 в.) работает 5 музеев. Туристы туда никогда не заглядывают: такие музеи себя не рекламируют, материалов о них вы не найдете в информационных туристическихrss